Friday, June 27, 2008

जीन्‍दगीका पानाह्‍रू
यो स्‍तम्‍भमा रािष्‍ट्रय जीवनका कला साहित्‍यकार पत्रकार चलचित्रकमी सँग कुराकानी गरिनेछ । उनीहरूको जीवनी
प्रस्‍तुत गरिनेछ । चाडै कलाकार मनुजबाबु मिश्र को जीवनी प्रस्‍तुत हुदैछ । प्रतिक्षा गरनुहोस्‌ ।

No comments: