Thursday, October 2, 2008

sabai ko man ma khusi chhwos. shuvakamana chha.

3 comments:

अनाम पुस्तकालय said...

एउटा सुचनाः
नेपाली भाषाका ब्लगहरू निम्न ठेगानामा सूचीबद्ध गरेका छौं । नेपाली भाषामा कुनै नयाँ ब्लग बनाउनुभएको छ भने ब्लग ठेगाना पठाईदिनुहोला ।
http://nepalibloglist.blogspot.com/

उजेली said...

Belated happy dashain !!

Anonymous said...

Nice article
visit
How to make money fast
to learn and earn more money.